ข่าวสาร / บทความ


นิยามของคำว่า อะไหล่รถยนต์ ปลอม & เทียบ & เทียม


Posted on August 17, 2015

การซ่อมรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องใช้อะไหล่แท้เท่านั้นจึงจะทนทาน เนื่องจากในยุคสมัยนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ ไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้เองทุกส่วนให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยของผู้ผลิตชิ้นส่วนแต่ละรายมีความพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเฉพาะทางในการผลิตชิ้นส่วนเป็นกระบวนการผลิตมาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรถยนต์แต่ละค่าย เนื่องจากทำให้สามารถผลิตอะไหล่รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังราคาที่คุ้มค่าในราคาที่ถูกกว่า ซึ่งโรงงานผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์เหล่านี้อาจถูกเรียกว่าได้ผลิต อะไหล่เลียนแบบ, อะไหล่ปลอม, อะไหล่เทียบ, อะไหล่เทียม ฯลฯ ออกมาสู่ท้องตลาด ซึ่งหลายๆ คนอาจต้องเปลี่ยนความคิดเมื่อได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ที่น่าสนใจด้านล่างนี้

อะไหล่แท้ คืออะไร...
การผลิตรถยนต์ทุกรุ่น ทุกประเภท ต้องมีชิ้นส่วนเข้ามาประกอบมากมายหลายพันหลายหมื่นชิ้น ถ้าผู้ผลิตรถยนต์จะผลิตเองทุกชิ้นก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลทั้งในการเปิดโรงงานผลิตชิ้นส่วน อีกทั้งต้องพัฒนาเทคโนโลยีมารองรับในอนาคตอีกด้วย ด้วยเหตุปัจจัยที่ดูไม่คุ้มค่าจึงทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนเองทั้งหมดได้ ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆจึงมีแนวโน้มในการว่าจ้างโรงงานภายนอกผลิตชิ้นส่วนเพื่อส่งให้ตนเองอีกทอดหนึ่ง โดยผู้ผลิตเหล่านี้จะถูกเรียกว่า โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ผลิตกันชน ประตู ไฟหน้า โช็กอัพ ลูกปืน ยาง ผ้าเบรถ ฯลฯ เกือบทั้งคัน ยกเว้นบางอุปกรณ์ที่ทางผู้ผลิตรถยนต์ไม่อยากให้เทคโนโลยีรั่วไหลหรือมีโรงงานอยู่แล้ว จะดำเนินการผลิตเอง

โดยการสั่งซื้อชิ้นส่วน หรืออะไหล่รถยนต์จากผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM ภายนอก มีหลักการชัดเจนในทุกกรณีว่า จะต้องได้รับเงื่อนไขราคาถูกที่สุด โดยต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือผ่านการทดสอบ ในขณะที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ดีกว่ามาตราฐานแต่ราคาสูง หรือราคาถูกแต่ไม่ผ่านมาตราฐานก็จะไม่ผ่านการพิจารณา

หลายคนอาจสงสัยว่ามาตรฐานที่ทางผู้ผลิตรถยนต์กำหนดเป็นอย่างไร สรุปอย่างชัดเจนง่ายๆ ว่า มาตราฐานที่ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆกำหนดนั้นไม่ใช่คุณภาพสูงสุดของตลาด เพราะจะทำให้ชิ้นส่วนหรืออะไหล่มีราคาแพงเกินไป โดยต้นทุนต้องคำนวณแล้วทำให้การผลิตโดยรวมมีราคาที่ผู้ซื้อสามารถยอมรับได้ และสามารถทำกำไรให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ได้มากที่สุดเท่านั้นเอง....

ลองหันมาดูในส่วนของผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM (ผู้ผลิตอะไหล่จากภายนอก)  เป็นผู้ประกอบการโรงงานที่ผ่านมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ และได้รับงานผลิตไป อีกทั้งในหลายๆ ครั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนเฉพาะทางสามารถผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองได้มีคุณภาพสูงกว่าที่ผลิตให้กับผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆอีกด้วย

ชิ้นส่วนที่ประกอบในขั้นตอนการผลิตรถยนต์หรืออะไหล่แท้ แน่นอนว่าต้องผ่านมาตรฐาน แต่ก็ไม่ได้แสดงว่าจะไม่มีผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดสามารถผลิตชิ้นส่วนให้มีคุณภาพที่เหนือกว่าได้เลย หากไม่ได้ถูกกำหนดเรื่องต้นทุนในการผลิตเป็นหลักแล้ว ผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM บางรายอาจจะสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงกว่าที่ผลิตให้กับผู้ผลิตรถยนต์ค่างต่างๆก็ได้ โดยการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่คุณภาพสูงนั้นส่วนมากจะใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตชิ้นส่วนเอง ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รถยนต์สามารถทำกำไรได้จากการป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคหันไปซื้ออะไหล่จากที่อื่น โดยเรียกอะไหล่ที่จำหน่ายผ่านตนเองว่า "อะไหล่แท้" ในขณะที่สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆว่า "ไม่ใช่อะไหล่แท้"และนี้คืออีกหนึ่งทางที่สามารถทำกำไรให้กับผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ เป็นอย่างดีในทุกๆ ปี ในการจำหน่ายสินค้าที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปแตกต่างกันแต่เพียงมีตราของผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น

อะไหล่เทียบ อะไหล่ทดแทน
ในตลาดอะไหล่ เมื่อรถยนต์รุ่นใดมียอดจำหน่ายสูง หรือมีแนวโน้มว่าจะขายอะไหล่ได้ดี ผู้ผลิตรายย่อยต่างๆ ก็จะผลิตอะไหล่ที่ใช้ทดแทนมาจำหน่าย ซึ่งอาจจะมีผู้ผลิตรายย่อย ที่เป็นผู้ผลิตส่งให้บริษัทรถยนต์ เป็นผู้ผลิตเองในยี่ห้อของตนเอง โดยมีคุณภาพที่ใกล้เคียงมาก โดยอาจใช้วัสดุหรือแม่พิมพ์เดียวกันเลยก็มี เว้นเพียงแต่ตรายี่ห้อเท่านั้น

เราควรทำความเข้าใจกับอะไหล่ในตลาดทั่วไปดังนี้
-อะไหล่แท้ = แท้ผ่านมาตรฐานการผลิตจากผู้ผลิตรถยนต์
-อะไหล่ปลอม = แหล่งผลิตไม่แน่นอน มีการลับลอบตีตราบริษัทรถยนต์ เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอะไหล่แท้
-อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม อะไหล่ทดแทน (OEM) = อะไหล่จากแหล่งผลิตแน่นอน มีตรายี่ห้อของตนเองชัดเจน มีราคาให้เลือกใช้และคุณภาพที่หลากหลาย​ ซึ่งอาจได้คุณภาพที่สูงกว่าอะไหล่แท้ก็มี

* ซึ่งผู้บริโภคทั่วไปมักจะสับสนกับคำว่า อะไหล่ปลอม กับ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม อะไหล่ทดแทน (OEM) โดยมักจะเหมารวมว่าเป็นอะไหล่ปลอม และมีคุณภาพแย่ทั้งหมด

ดังนั้นหากได้อ่านบทความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะสามารถเปิดโลกทัศน์ในการเลือกซื้ออะไหล่สำหรับใช้งานให้รถของคุณ หรือผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ในเวลาเลือกซื้อสินค้าอะไหล่รถยนต์บางชิ้นต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ โดยเฉพาะอะไหล่ยี่ห้อนั้นๆมาจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน OEM หรือมีคุณภาพมากกว่าหรือไม่

สรุปอย่างง่ายๆว่า อะไหล่ที่ไม่แท้นั้น ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอะไหล่ที่ไม่มีคุณภาพเสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละรายว่าต้องการทำตลาดระดับไหน และต้องศึกษาการเลือกใช้งานอะไหล่ที่ไม่แท้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน หากสนใจศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบในการเลือกแล้วจะช่วยให้คุณสามารถประหยัดเงิน อีกทั้งได้อะไหล่ที่มีคุณภาพสูง และความคุ้มค่าที่โดนใจแน่นอน....

Share this article...
0
0
0

ข่าวสาร / บทความอื่นๆ

go to top