หน้ากระจัง (Grille Parts)

หน้ากระจังมาตรฐานสูงระดับ EU ด้วยเทคโนโลยีการชุบโครเมี่ยม (Chrome Plating) ถึง 4 ชั้น ได้แก่ 1. Electroless Nickel 2. Semi Bright Nickel 3. Bright Nickel 4. Micro Porous Nickel 5. Chrome Plating เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทน และมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดในรูปแบบชิ้นงานเดียวกันP
P
T
P
S
S
S

รองรับอะไหล่บริษัทชั้นนำgo to top