ร่วมลงทุนกับ STPW


ลักษณะกิจการ

จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ประเภทตัวถัง และอุปกรณ์เกี่ยวกับตัวถัง

ชื่อธุรกิจ (ไทย)

บริษัท แสงทองออโต้พาร์ทเวิลด์

ชื่อธุรกิจ (Eng)

Sangthong Auto Parts World Co.,Ltd.

ปีที่ก่อตั้ง

พ.ศ. 2534 (ก่อตั้งมา 24 ปี)

" สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาประหยัดกว่าครึ่ง หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายของ STPW ทั่วประเทศเท่านั้น "

ด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้า “บริษัท แสงทองออโต้พาร์ท จำกัด” จึงได้ก่อตั้งขึ้นโดย คุณ แสงชัย ธนาดำรงศักดิ์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2534 และได้เริ่มทำการนำเข้าอะไหล่ทดแทนจากประเทศไต้หวัน ด้วยการมีระบบจัดการคุณภาพสินค้าที่น่าเชื่อถือ ทำให้ บริษัทได้จัดจำหน่ายเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ และขึ้นเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์อันดับต้นๆของประเทศไทย

ในปีเดียวกันนั้นเอง บริษัทได้ร่วมทุนกับคู่ค้าจากประเทศไต้หวันเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในอนาคต และในปี พ.ศ. 2555 ได้นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI (Market for Alternative Investment ) ในนาม บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) และปัจจุบันมีมูลค่าถึง 4,200 ล้านบาท โดยมีบริษัทแสงทองฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็น “บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิลด์ จำกัด” และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 120 ล้านบาท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการชิ้นส่วน ยานยนต์ภายในประเทศ และภูมิภาค ด้วยระบบจัดการคุณภาพสินค้าแบบ Global Sourcing (การจัดซื้อชิ้นส่วนจากทั่วโลก) ทำให้บริษัทพัฒนาขึ้นเป็น “ออโต้พาร์ทเวิลด์” อย่างแท้จริง

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่เพียงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ โดยมีคู่ค้าที่มีศักยภาพในการกระจาย สินค้าทั่วประเทศมากกว่า 300 สาขาทั่วประเทศเท่านั้น แต่บริษัทฯยังมีศักยภาพที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ได้อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการสร้าง คลังสินค้าในเขตปริมณฑลเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ คลังสินค้าแคราย และคลังสินค้าปทุมธานี เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่ระดับภูมิภาค โดยคงไว้ซึ่งพันธกิจที่จะส่งมอบ คุณค่าที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้า

ดังคำขวัญ...

“คุณค่าที่ดีที่สุด โดยร้านอะไหล่ใกล้คุณ”การลงทุน

ค่าแฟรนไชส์ มี 2 แบบ ได้แก่

ค่าแฟรนไชส์

200,000 บาท

ระยะเวลาสัญญา

5 ปี

งบการลงทุน

7,000,000 - 9,000,000 บาท

การลงทุนกับ STPW

    ค่าแฟรนไชส์ มี 2 แบบ ได้แก่

     1. ค่าแฟรนไชส์

         

200,000 บาท

     ในเขตต่างจังหวัด หัวเมืองเล็ก
     

ร่วมลงทุน


     2. ค่าแฟรนไชส์

         

500,000 บาท

     ในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
     และเขตต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่

ร่วมลงทุนระยะเวลาคืนทุน

4 - 6 ปี

คุณสมบัติผู้ลงทุน


1. เป็นผู้มีความสนใจในธุรกิจ
2. มีความรักในธุรกิจ
3. ต้องการลงทุนในธุรกิจ
4. ไม่คาดหวังผลกำไรแบบรวดเร็วเกินไป
5. มีหัวใจรักการบริการสิ่งที่จะได้รับ

รับคู่มือการดำเนินธุรกิจ ร้านอะไหล่แสงทองออโต้พาร์ทเวิลด์

รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าต่างๆ ของร้านอะไหล่แสงทองออโต้พาร์ทเวิลด์ ในการโฆษณาในเขตพื้นที่ดำเนินกิจการ

รับคำปรึกษาในเรื่องทำเลที่ตั้ง พร้อมให้คำปรึกษาการออกแบบตกแต่งภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร้านอะไหล่แสงทองออโต้พาร์ทเวิลด์


รับสิทธิ์การจัดซื้อ อะไหล่แสงทองในราคาพิเศษ

รับสิทธิ์ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในประเทศไทย

รับสิทธิ์ คำแนะนำในการวางแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ และการบริหารงาน ฯลฯ


สิ่งที่จะได้รับ

รับคู่มือการดำเนินธุรกิจ ร้านอะไหล่แสงทองออโต้พาร์ทเวิลด์

รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าต่างๆ ของร้านอะไหล่แสงทองออโต้พาร์ทเวิลด์ ในการโฆษณาในเขตพื้นที่ดำเนินกิจการ


รับคำปรึกษาในเรื่องทำเลที่ตั้ง พร้อมให้คำปรึกษาการออกแบบตกแต่งภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร้านอะไหล่แสงทองออโต้พาร์ทเวิลด์

รับสิทธิ์การจัดซื้อ อะไหล่แสงทองในราคาพิเศษ


รับสิทธิ์ฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในประเทศไทย

รับสิทธิ์ คำแนะนำในการวางแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ และการบริหารงาน ฯลฯ

go to top